Google+ Trains|Vietnam Hoiday, Travel Vietnam, Travel in Vietnam, Vietnam Tours Packages, Tour in Vietnam, Tour Vietnam
Vietnam Highlights 17 DaysSapa Easy Trek 2 DaysMekong Delta 3 DaysHalong Cristina Junk 3 DaysCuc Phuong National park - Hoa Lu CitadelNorth East Adventures 5 DaysHanoi Traditional villages 1 DayHoian - My Son 1 DayPhu Quoc Island beach Vacation 4 Days

Trains

HA NOI HO CHI MINH CITY TRAIN TIME TABLE
 
STATION \ TRAIN NUMBER SE1 SE3 SE5 - SE7 TN1
HA NOI 19.00 23.00 9.00 13.15
GIAP BAT       13.27 - 13.30
PHU LY     10.03 - 10.06 14.34 - 14.37
NAM DINH 20.35 - 20.38   10.40 - 10.43 15.11 - 15.14
NINH BINH 21.09 - 21.12   11.14 - 11.17 15.46 - 15.49
BIM SON     11.49 - 11.52 16.45 - 16.48
Thanh Hóa 22.18 - 22.21   12.36 - 12.39 17.24 - 17.27
Chợ si     14.14 - 14.17 19.07 - 19.10
Vinh 0.49- 0.56 3.55 - 4.00 14.57 - 15.03 19.50 - 20.02
Yên Trung     15.26 - 15.29 20.26 - 20.29
Hương Phố     16.21 - 16.24 21.31 - 21.56
Đồng Lê     17.26 - 17.29 23.15 - 23.18
Đồng Hới 4.40 - 4.55 7.37 - 7.49 19.10 - 19.25 0.50 - 1.10
Đông Hà 6.34 - 6.37 9.23 - 9.26 21.04 - 21.07 2.55 - 3.07
Huế 7.48 - 7.53 10.34 - 10.39 22.19 - 22.24 4.21 - 04.28
Lăng Cô       5.55 - 5.58
Đà Nẵng 10.21 - 10.36 12.57 - 13.09 1.18 -1.33 7.19 -7.39
Tam Kỳ 11.57- 12.00   2.52 - 2.55 9.03 - 9.06
Núi Thành       9.33 - 9.47
Quảng Ngãi 13.23 - 13.26 15.23 - 15.26 4.01 - 4.04 10.28 - 10.31
Bồng Sơn       12.06 - 12.09
Diêu Trì 16.11 - 16.26 17.59 - 18.11 7.13 - 7.28 13.27 - 03.47
Tuy Hòa 18.25 - 18.28 19.45 - 19.48 9.18 - 9.21 15.22 - 15.25
Nha Trang 20.19 - 20.26 21.38 - 21.43 11.13 - 11.18 17.38 - 17.50
Tháp Chàm 21.57 - 22.00   12.58 - 13.01 19.51 - 19.54
Bình Thuận 3.45 4.30 18.37 3.05
Long Khánh       1.23 - 1.26
Biên Hòa 3.02 - 3.05   17.54 - 17.57 2.22 - 2.25
Sài Gòn        
 
 

  • Sai gon - Hanoi

    TÊN GA \ MÁC TÀU SE2 SE4 SE6 - SE8 TN2 Sài Gòn         Biên Hòa 19.39 - 19.42   09.39 - 09.42 13.54 - 13.57 Long Khánh       15.10 - 15.13 Bình... More details