Google+ Sai gon - Hanoi|Vietnam Hoiday, Travel Vietnam, Travel in Vietnam, Vietnam Tours Packages, Tour in Vietnam, Tour Vietnam
Vietnam Highlights 17 DaysSapa Easy Trek 2 DaysMekong Delta 3 DaysHalong Cristina Junk 3 DaysCuc Phuong National park - Hoa Lu CitadelNorth East Adventures 5 DaysHanoi Traditional villages 1 DayHoian - My Son 1 DayPhu Quoc Island beach Vacation 4 Days

Sai gon - Hanoi

TÊN GA \ MÁC TÀU SE2 SE4 SE6 - SE8 TN2
Sài Gòn        
Biên Hòa 19.39 - 19.42   09.39 - 09.42 13.54 - 13.57
Long Khánh       15.10 - 15.13
Bình Thuận 19.00 23.00 9.00 13.15
Tháp Chàm     14.54 - 15.00 19.24 - 19.27
Nha Trang 2.29 - 2.36 5.31 - 5.36 16.30 - 13.37 21.26 - 21.47
Tuy Hòa   7.23 - 7.26 18.44 - 18.47 23.45 - 23.48
Diêu Trì 6.04 - 6.19 8.58 - 9.10 20.33 - 20.48 1.23 - 1.43
Bồng Sơn       3.17 - 3.20
Quảng Ngãi 9.03 - 9.06 11.41 - 11.44 23.32 - 23.35 4.57 - 5.00
Núi Thành       5.40 - 5.43
Tam Kỳ 10.11 -10.14   0.48 - 0.51 6.10 - 6.13
Đà Nẵng 11.40 - 11.55 13.52 -14.04 2.21 - 2.36 7.36 -7.56
Lăng Cô       9.37 - 9.40
Huế 14.30 - 14.35 16.23 - 16.28 5.04 - 5.11 11.10 - 11.17
Đông Hà 15.47 - 15.50 17.37 - 17.40 6.24 - 6.40 12.30 - 12.33
Đồng Hới 17.38 - 17.53 19.16 - 19.28 8.33 - 8.48 14.16 - 14.36
Đồng Lê     10.21 - 10.24 16.35 - 16.38
Hương Phố     11.26 - 11.29 18.08 - 18.11
Yên Trung     12.38 - 12.41 19.05 - 19.08
Vinh 21.39 - 21.46 23.08 -23.13 13.05 - 13.12 19.33 - 19.53
Chợ si     13.53 - 13.56 20.35 - 20.38
Thanh Hóa 0.21 - 0.24   15.40 - 15.43 22.54 -23.00
Bỉm Sơn     16.20 - 16.23 23.37 - 23.40
Ninh Bình 1.38 - 1.41   16.55 - 16.58 0.26 - 0.29
Nam Định 2.12 - 2.15   17.29 - 13.32 1.13 - 1.16
Phủ Lý     18.06 - 18.09 1.51 - 1.54
Hà Nội 3.51 4.30 19.26 3.01